KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS DIỄN HÙNG GIAI ĐOẠN 2021-2025.

Chủ nhật - 01/03/2020 08:33

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS DIỄN HÙNG GIAI ĐOẠN 2021-2025.

    PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG THCS DIỄN HÙNG           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
 Số:    / KH-THCSDH
        
             Diễn Hùng, ngày 20  tháng 09  năm 2019
 
KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS DIỄN HÙNG
GIAI ĐOẠN 2021-2025.
 
 
 
 

TỔNG QUAN
         
          Trường THCS Diễn Hùng được thành lập từ ngày 1/9/1998 trên cơ sở tách từ trường THCS Hùng Hoàng, ban đầu  12 lớp với khoảng 300 học sinh. Sau 21 năm phấn đấu và trưởng thành, trường THCS Diễn Hùng đã phát triển toàn diện, năm 2006 nhà trường được UBND Tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2006 - 2010.
          Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 nhằm định hướng phát triển, xác định mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển của nhà trường để đáp ứng yêu cầu đổi mới của nền kinh tế xã hội.
I.TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020
1. Điểm mạnh :
1.1.  Đội ngũ cán bộ giáo viên,nhân viên nhà trường :
- Có 22 CB- GV- NV trong đó cán bộ quản lý : 2, giáo viên trực tiếp giảng dạy : 17 khá hợp lý về cơ cấu ( Trong đó: có 4 giáo viên biệt phái từ trường Diễn Kim, Diễn Bích và THCS Vạn Phong), nhân viên : 3 (kế toán; thiết bị thí nghiêm, thư viện; Văn phòng)); hợp đồng trường 1: bảo vệ.
- Trình độ chuyên môn: 100 %  giáo viên   trên chuẩn.
- Trình độ tay nghề của giáo viên: có 3 giáo viên giỏi cấp tỉnh, 12 giáo viên đã từng đạt GVG cấp huyện, tỷ lệ 70,6%.
-  Tập thể giáo viên, nhân viên, nhiệt tình, tâm huyết có trách nhiệm luôn có ý thức tự học tự rèn để khẳng định mình và toàn tâm toàn ý xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh và phát triển.
            - Ban giám hiệu: Có năng lực và kinh nghiệm trong công tác quản lý với phong cách lãnh đạo tận tâm, dân chủ, biết lắng nghe và có những quyết định hợp tình, hợp lý trong giải quyết công việc và tổ chức các hoạt động giáo dục, tạo được sự đồng thuận của các thành viên trong Hội đồng sư phạm nhà trường, được sự tin tưởng của nhân dân địa phương và ngành giáo dục Diễn Châu.
- Chi bộ với 17 đồng chí đảng viên đều gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của nhà trường, hàng năm chi bộ đều đạt “chi bộ trong sạch vững mạnh” và “ chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.
- Các đoàn thể vững mạnh được đánh giá xuất sắc nhiều năm liền và phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc tổ chức các hoạt động, các phong trào góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho CBGVNV tạo nên một tập thể đoàn kết dưới sự lãnh đạo toàn diện của chi bộ.
1.2. Học sinh. Tổng số: 269 em; Số lớp: 8;
Trong đó:
+ Khối 6: 75 em, 02 lớp; + Khối 7: 67 em, 02 lớp;
+ Khối 8: 65 em, 02 lớp; + Khối 9: 62 em, 02 lớp.
 
 1.3. Cơ sở vật chất nhà trường.
Trường đã đạt chuẩn quốc gia năm 2006 với CSVC khá khang trang khá đầy đủ tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động giáo dục và bước đầu đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay.
+ Phòng học : 8
+ Phòng thực hành bộ môn : 2 (70 m2 / phòng); kho thiết bị: 2 (20 m2 /phòng )
+ Phòng tin :01 ( 42m2) với 15 máy đã được kết nối Internet
+ Có 8 ti vi ở 8 phòng học phục vụ cho công tác dạy học.
+ Phòng tiếng anh: Chưa có
+ Phòng thư viện : 01( 50 m2) với hơn 2000 cuốn sách; phòng đoàn đội: 15 m2
+ Phòng hội đồng : 40 m2
+ Hệ thống sân chơi bãi tập đảm bảo, có đường chạy cho học sinh học thể dục.
+ Các phòng làm việc: Phòng Hiệu trưởng, phòng phó Hiệu trưởng, phòng công đoàn, phòng tài vụ, y tế , bảo vệ, các phòng đều trang bị máy vi tính kết nối mạng Internet.
2. Điểm hạn chế :
- Học sinh: Số học sinh có kết quả học tập trung bình và yếu còn tương đối nhiều. Một số học sinh có hoàn cảnh gia đình  khó khăn, bố hoặc mẹ mất; bố, mẹ  đi làm ăn xa, sống với ông, bà nên thiếu sự quan tâm chăm sóc của gia đình. Đời sống nhân dân chủ yếu sống bằng nghề trồng trọt, một số ít làm ngư nghiệp thu nhập thấp, chưa có điều kiện đầu tư cho giáo dục.
- Cơ sở vật chất : Dãy phòng học và dãy phòng làm việc đã xuống cấp,CSVC cho dạy học còn thiếu thốn nhiều như số  máy vi tính còn thiếu, bàn học phòng thực hành sinh hóa chưa đạt chuẩn,  sân giáo dục thể chất thấp còn bị ngập vào mùa mưa,.
3.Thời cơ
- Đội ngũ giáo viên được đào tạo cơ bản, một số có năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm tốt. đã từng đạt giải trong các kỳ thi giáo viên dạy giỏi các cấp nếu được quan tâm đầu tư sẽ là lực lượng kế thừa đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm. Đồng thời trong sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin CBGVNV có nhiều cơ hội học hỏi, tiếp cận giao lưu với đồng nghiệp các trường trong và ngoài huyện và cả nước thông qua mạng Internets.
- Nhu cầu giáo dục chất lượng cao trong nhân dân ngày một tăng, nên sự quan tâm đến giáo dục của đa số phụ huynh ngày một nhiều.
Đảng ủy, UBND xã Diễn Hùng  và Phòng GD&ĐT quan tâm, chỉ đạo sâu sát; các ban ngành luôn động viên  giúp đỡ, tạo điều kiện cho các  hoạt động  của nhà trường đạt hiệu quả.
- Chủ trương tài trợ giáo dục của nhà nước đang mở ra nhiều cơ hội mới cho nhà trường khai thác và phát huy các nguồn lực vật chất, tài chính, chuyên môn để cùng chăm lo nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.
4.Các thách thức
- Yêu cầu ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mẹ học sinh,của xã hội trong thời kỳ hội nhập.
Chất lưọng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học tích cực và nâng cao trình độ ngoại ngữ, khả năng sáng tạo của CBGVNV.
- CSVC, trang thiết bị dạy học hiện đại vẫn là yêu cầu luôn cấp thiết trong thời đại mà khoa học kỹ thuật tiến bộ như vũ bão.
II. XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CHIẾN LƯỢC ƯU TIÊN
- Đổi mới PPDH và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh. Dạy học và kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng.
- Tăng cường giáo dục toàn diện qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động giao lưu, phong trào đội, thể dục thể thao, văn nghệ…nhằm góp phần giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Áp dụng bộ chuẩn đánh giá vào việc đánh giá hoạt động nhà trường về công tác quản lý, giảng dạy.
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trường học, trong dạy và học.
- Đẩy mạnh công tác tài trợ cho  giáo dục, thực hiện công tác duy trì sỹ số, duy trì xã đạt phổ cập mức độ 3.
- Tham mưu với các cấp lãnh đạo tu bổ cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cho các  phòng học bộ môn theo chuẩn quy định.
III. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC
  1. Sứ mạng .
Tạo dựng được môi trường học thân thiện, tích cực có chất lượng giáo dục toàn diện để học sinh yêu thích học tập và có cơ hội phát triển toàn diện góp phần hình thành nhân cách người công dân tương lai cho đất nước.
2.Tầm nhìn. 
Trở thành một trong những trường chất lượng tốt về giáo dục toàn diện . Nơi mà cha mẹ học sinh sẽ lựa chọn để con em mình được học tập và rèn luyện. Đây cũng là nơi giáo viên luôn có khát vọng được cống hiến và học sinh có khát vọng vươn lên, đưa địa phương  trở thành nơi có truyền thống hiếu học.
3. Hệ thống các giá trị cơ bản của nhà trường.
- Chất lượng giáo dục là danh dự của nhà trường
- Tinh thần trách nhiệm                           
- Tính đoàn kết – Trung thực – Sáng tạo
- Lòng tự trọng - Khát vọng vươn lên                                  
IV. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC.
1.     Mục tiêu chung.
- Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục toàn diện là mô hình giáo dục tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời kỳ hội nhập.
- Giáo dục thế hệ học sinh có phẩm chất đạo đức tốt phát triển đầy đủ về thể lực và trí tuệ, có năng lực làm chủ cuộc sống để sống, làm việc và hội nhập.
- Tích cực vận dụng nguồn lực xã hội hóa giáo dục để phối hợp tốt trong việc xây dựng CSVC, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường.
- Đến năm 2021 trường củng cố vững chắc các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Đến năm 2025 trường THCS Diễn Hùng được xếp hạng cao của tỉnh Huyện Diễn Châu và trong tỉnh Nghệ An.
2. Các mục tiêu cụ thể :
2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên
- Trình độ : Từ năm 2020 đến 2025 : Duy trì 100% giáo viên có trình độ đại học;
- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được đánh giá khá, giỏi: , Có thêm 1 giáo viên giỏi cấp tỉnh,100% giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện.
- Từ nay đến 2025 : 100% cán bộ giáo viên sử dụng thành thạo máy tính. Đổi mới phương pháp dạy học định hướng phát triển năng lực học sinh một cách thành thạo, có hiệu quả.
2.2. Học sinh :
- Quy mô từ năm học 2019 – 2020 đến năm học 2024 - 2025 :
        Năm
 
Lớp
Năm học
2019 - 2020
Năm học
2020 - 2021
Năm học
2021 - 2022
Năm học
2022 - 2023
Năm học
2023 - 2024
Năm học
2024 - 2025
Khối 6 2 lớp/ 75HS 3 lớp/ 99HS 2 lớp/ 64HS 2 lớp/75HS 2 lớp/78HS 2 lớp/107HS
Khối 7 2 lớp /67HS 2 lớp/75HS 3 lớp/99HS 2 lớp/ 64HS 2 lớp/75HS 2 lớp/78HS
Khối 8 2 lớp/ 65HS 2 lớp/67HS 2 lớp/75HS 3 lớp/99HS 2 lớp/ 64HS 2 lớp/75HS
Khối 9 2 lớp/62HS 2 lớp/65HS 2 lớp/67HS 2 lớp/75HS 3 lớp/99HS 2 lớp/ 64HS
Tổng 8lớp /269 9 Lớp /306 9 Lớp /305 9 Lớp /313 9 Lớp /316 9 Lớp /324
Bình quân  33,6 / lớp 34/ lớp 34/ lớp 34,7/ lớp 35/ lớp 36/ lớp
          - Chất lượng học tập :
+ Từ năm học 2020 ­– 2021 đến năm 2024 - 2025 phấn đấu mỗi năm  học lực giỏi 12-15%, học lực khá 40-45%, học lực yếu dưới 5%; Học sinh lớp 9 vào THPT: 70-75 %.
+ Thi học sinh giỏi mỗi năm:  cấp huyện: đạt 45-50 em (10-15%);  cấp tỉnh từ 1-2 em.
- Chất lượng đạo đức kỹ năng sống :
+ Chất lượng đạo đức hàng năm khá, tốt đạt 95% trở lên, trung bình dưới 5%, không có học sinh đạo đức yếu.
+ Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản: kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thực hành, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phòng chống tai nạn, kỹ năng bảo vệ mình…
- Học sinh bỏ học hàng năm từ nay đến năm 2025 :Phấn đấu không có học sinh bỏ học .
2.3. Cơ sở vật chất
- Từ nay đến 2021: Xây lại nhà vệ sinh học sinh; làm thêm nhà xe học sinh; bổ sung thêm 15 đến 20 máy vi tính; Mua sắm hợp lý các trang thiết bị dạy học theo chuẩn hóa, hiện đại hóa.
- Từ 2021 – 2025: Tu sửa quét ve làm đẹp  khu nhà tầng 12  phòng học, chuẩn hóa bàn ghế ở các phòng học, tiếp tục bổ sung trang thiết bị dạy học; đổ đất tôn cao sân giáo dục thể chất;. Nâng cấp hệ thống tường bao khu vực phía  sau và hai bên  trường.
          - Trường đạt tiêu chuẩn hiện đại: Xanh - sạch - đẹp - an toàn.
V. CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC.
1. Các giải pháp chủ đạo
- Thống nhất nhận thức và hành động của tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn đơn vị theo các nội dung của Kế hoạch chiến lược. Xây dựng sự đoàn kết, nhất trí cao trong tập thể hội đồng sư phạm để quyết tâm thực hiện được các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.
- Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong Nhà trường hướng tới các giá trị cốt lõi đã nêu.
- Tranh thủ sự đồng thuận và tăng cường sự gắn kết có hiệu quả giữa Nhà trường với các cơ quan, đoàn thể doanh nghiệp, nhà tài trợ và cộng đồng.
2. Các giải pháp cụ thể
2.1.  Xây dựng quy chế và nền nếp hoạt động.
-  Xây dựng cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ.
- Xây dựng cơ chế chính sách theo hướng phát huy nội lực, khuyến khích phát triển cá nhân và tăng cường hợp tác với bên ngoài.
- Thể chế hóa hệ thống văn bản quản lý và ban hành một số quy chế, quy định mang tính đặc thù của đơn vị đảm bảo sự nhất quán theo tinh thần chỉ đạo của Ngành.
* Phụ trách thực hiện : Hiệu trưởng, cán bộ tổ Văn phòng, cán bộ đoàn thể.
2.2.  Hoàn thiện bộ máy tổ chức.
- Kiện toàn cơ cấu tổ chức, phân công bố trí lao động hợp lý, phát huy hiệu quả phù hợp với yêu cầu giảng dạy.
- Thực hiện phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền chủ động cho các tổ chuyên môn trong Trường.
- Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn cho các giáo viên đảm trách vai trò chủ chốt trong bộ máy tổ chức nhà trường.
* Phụ trách thực hiện: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, cán bộ đoàn thể.
2.3. Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ :
- Quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ giáo viên theo hướng sử dụng tốt đội ngũ hiện có và tuyển dụng giáo viên mới đáp ứng được yêu cầu của công việc.
- Xây dựng đội ngũ CBGVNV đủ về số lượng, mạnh về chất lượng chuyên môn nghiệp vụ; có phẩm chất chính trị vững vàng; có năng lực chuyên môn khá, giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, trí tuệ, năng động, sáng tạo, đáp ứng được yêu cầu cao của xã hội trong thời kỳ hội nhập.
- Tạo môi trường làm việc thân thiện, năng động đề cao tinh thần hợp tác và chia sẻ với những điều kiện làm việc tốt nhất để mỗi CBGVNV đều tự hào, mong muốn cống hiến cho sự phát triển bền vững của nhà trường.
- Không ngừng cải tiến công tác thi đua khen thưởng tạo động lực cho từng cá nhân phấn đấu nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động.
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức đầu năm học, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sang tạo trong đội ngũ nhằm đem lại kết quả tốt nhất trong công tác.
- Tổ chức kiểm tra đánh giá chặt chẽ đúng quy định. Áp dụng các chuẩn vào việc đánh giá hoạt động nhà trường về công tác quản lý (chuẩn hiệu trưởng), giảng dạy (chuẩn nghề nghiệp giáo viên) nhằm đánh giá đúng năng lực từng cá nhân để có kế hoạch bồi dưỡng, quy hoạch và phát triển đội ngũ kế cận.
* Phụ trách thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn.
2.4. Nâng cao chất lượng giáo dục:
- Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực; tăng cường rèn luyện kỹ năng và khả năng tương tác của học sinh trong quá trình dạy học; Xây dựng môi trường học tập thân thiện, tạo điều kiện phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động tư duy sáng tạo của từng học sinh.
- Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn và giáo dục tốt kỹ năng sống cho học sinh.
- Điều tra, khảo sát và dự báo số lượng, chất lượng học sinh giao khoán chất lượng đến từng giáo viên.
- Đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh.
* Phụ trách thực hiện: BGH, các tổ trưởng chuyên môn và đội ngũ giáo viên.
2.5. Xây dựng cơ sở vật chất:
- Xây dựng CSVC, trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hóa hiện đại hóa, tổ chức bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài tham mưu với chính quyền địa phương đầu tư xây dựng mới nhà vệ sinh.
- Xây dựng kế hoạch mua sắm hợp lý các trang thiết bị dạy học hiện đại đúng chuẩn đảm bảo phục vụ tốt cho yêu cầu giảng dạy, học tập của giáo viên, học sinh.
* Phụ trách thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Tổng phụ trách đội, tổ chuyên môn.
2.6. Lập dự toán kế hoạch - tài chính:
- Xây dựng cơ chế tài chính theo hướng tự chủ hoạch toán, và minh bạch các nguồn thu, chi.
- Thực hiện tốt chủ trương  tài trợ giáo dục, tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, cá nhân và cha mẹ học sinh nhằm tăng cường đầu tư CSVC trang thiết bị dạy học.
* Phụ trách thực hiện: Hiệu trưởng, đội ngũ cán bộ chủ chốt, kế toán, trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường.
2.7. Chương trình truyền thông, phát triển và quảng bá hình ảnh của nhà trường:
- Đầu tư xây dựng và khai thác có hiệu quả website của Trường.
- Cung cấp các thông tin về hoạt động giáo dục của Trường qua các hội thảo, diễn đàn trao đổi, sách, báo, các tạp chí…
- Khuyến khích giáo  viên tham gia vào các sự kiện, các hoạt động của cộng đồng và ngành.
* Phụ trách thực hiện: Hiệu trưởng, tổ văn phòng và tổ công nghệ thông tin.
2.8. Lãnh đạo và quản lý.
- Thống nhất nhận thức và hành động của tất cả các thành viên trong hội đồng sư phạm về các nội dung của kế hoạch chiến lược. Tạo sự đoàn kết, nhất trí cao của toàn trường, khơi dậy niềm tin niềm tự hào đối với từng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh để quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch chiến lược đã đề ra.
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm của CBGVNV và học sinh đối với quá trình xây dựng thương hiệu của nhà trường.
- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường nhằm hướng tới các giá trị cơ bản.
 
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cơ cấu tổ chức.
Thành lập ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược, ban chỉ đạo chịu trách nhiệm theo dõi, điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược từng giai đoạn sao cho sát với tình hình thực tế của nhà trường, nghành giáo dục, địa phương.
2. Phân công thực hiện.
- Hiệu trưởng: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng CBGVNV nhà trường. Thành lập ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch trong từng năm học. Tổ chức sơ kết tổng kết rút kinh nghiệm, đề xuất nội dung, biện pháp cần điều chỉnh, bổ sung trong kế hoạch từng năm học.
- Phó Hiệu trưởng: Với nhiệm vụ được phân công, giúp hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.
- Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi đoàn, Tổng phụ trách Đội: Triển khai thực hiện kế hoạch trong đoàn thể được phân công phụ trách. Báo cáo thường kỳ nội dung, biện pháp, đề xuất những giải pháp để thực hiện.
- Tổ trưởng chuyên môn: Tổ chức thực hiện kế hoạch trong từng tổ; Kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên trong tổ; Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch ngày càng hiệu quả.
- CBGVNV: Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng phần việc từng năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
- Trách nhiệm của học sinh: Ra sức rèn luyện đạo đức và năng lực học tập theo phương châm “Chăm ngoan – học tốt” và khẩu hiệu hành động “ Tự tin  - vượt khó - vươn lên”. Tích cực tham gia các hoạt động để phát triển toàn diện phấn đấu trở thành những người công dân tốt.
- Trách nhiệm của Ban đại diện cha mẹ học sinh và cha mẹ học sinh: Phối hợp với nhà trường giáo dục và bồi dưỡng cho họcc sinh các giá trị cốt lõi trong hệ thống giá trị của kế hoạch chiến lược. Hỗ trợ tinh thần, vật chất xây dựng nhà trường để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển từng giai đoạn của kế hoạch chiến lược.
 
VII. KẾT LUẬN.
Trên  đây là toàn bộ Kế hoạch chiến lược phát triển Trường THCS Diễn Hùng giai đoạn 2021 – 2025. Để thực hiện được điều đó nhà trường rất mong nhận được sự quan tâm sâu sắc kịp thời của các cấp lãnh đạo, sự đồng thuận cao của xã hội cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CBGVNV và học sinh nhà trường. 
Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG
- UBND XÃ (để báo cáo);
- Phòng GD&ĐT Diễn Châu (để báo cáo);                 
- CBGVNV và HS (để thực hiện).                                          Nguyễn Văn Thủy
           
 
 
 
 
 
     PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC
 
 
 

Nguồn tin: thcs diễn hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEBSITE
LIÊN KẾT WEBSITE
  THỐNG KÊ
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay108
  • Tháng hiện tại1,319
  • Tổng lượt truy cập267,305
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây