QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÔNG ĐOẠN VÀ CHUYÊN MÔN

Thứ bảy - 04/05/2019 21:43
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN DIỄN CHÂU   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   
  CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
THCS DIỄN HÙNG                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                       
                                                                 Diễn Hùng, ngày       tháng 9  năm 2018
 QUY CHẾ
PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA CÔNG ĐOÀN VÀ CHUYÊN MÔN
 
 
 
 

- Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012 và nghị định 43/2013/NĐCP về việc thi hành điều 10 luật công đoàn.
- Căn cứ Bộ Luật lao động (sửa đổi) năm 2012;
Nhằm tạo mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa Thủ trưởng đơn vị và Ban chấp hành công đoàn cơ sở, thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ, công chức và người lao động thi đua hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế của đơn vị hàng năm. Thủ trưởng cơ quan và BCH CĐCS thống nhất xây dựng quy chế về mối quan hệ phối hợp như sau:
CHƯƠNG  I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
          Điều 1.
          1. Quy định này nhằm cụ thể hoá quy định Luật Công đoàn  (sửa đổi) ngày 20 tháng 6 năm 2012.
          2. Quy định này cũng nhằm cụ thể hoá sự phối hợp giải quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chuyên môn và Công đoàn cơ sở Trường THCS Diễn Hùng
          Điều 2. Chuyên môn và Công đoàn có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong việc:

         1. Phối hợp tổ chức Hội nghị CBCC, VC, NLĐ hàng năm theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/1/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

          2. Xây dựng và thực hiện nội quy, quy chế, chính sách quản lý của cơ quan liên quan trực tiếp đến việc làm và cải thiện đời sống về vật chất và tinh thần của cán bộ, công chức, người lao động. Bàn biện pháp thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
          3. Đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động trong đơn vị.
          4. Tập hợp tổ chức, giáo dục, động viên cán bộ công chức, người lao động tích cực thực hiện nhiệm vụ về chính trị, an ninh, trật tự, tổ chức các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức và người lao động.
          5. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động có trình độ học vấn  và tay nghề ngày càng cao, có năng lực tiếp nhận và ứng dụng các công nghệ mới áp dụng  trong lĩnh vực mình công tác, nhằm đạt hiệu quả cao trong công việc.
          6. Kiểm tra giám sát việc thực hiện các bộ luật, đặc biệt là Bộ luật Lao động (sửa đổi) và Luật Công đoàn (sửa đổi), các chế độ chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
CHƯƠNG II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
          Điều 3. Chuyên môn có nhiệm vụ
          1. Tạo điều kiện để công đoàn tham gia quản lý Nhà nước, tham gia các hoạt động trong cơ quan.
          2. Giải quyết kịp thời và thoả đáng các kiến nghị chính đáng, hợp pháp của cán bộ, công chức, người lao động và tổ chức Công đoàn.
          3. Tạo điều kiện và hỗ trợ một phần cơ sở vật chất thuộc thẩm quyền cho tổ chức Công đoàn hoạt động.
          4. Trước khi triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước Chuyên môn cần trao đổi bàn bạc với tổ chức Công đoàn  tham gia để cùng phối hợp thực hiện.
          5. Chỉ đạo các tổ chức trong cơ quan phối hợp với tổ chức Công đoàn đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, giáo dục, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao và phòng chống các loại tệ nạn xã hội trong cơ quan.
          Điều 4. Công đoàn có nhiệm vụ:
          1. Tổ chức tuyên truyền giáo dục động viên cán bộ, công chức và người lao động phát huy quyền làm chủ để thực hiện tốt mục tiêu đề ra theo đúng pháp luật.
          2. Báo cáo về tình hình việc làm, đời sống, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên và hoạt động công đoàn với Chuyên môn.
          3. Tập hợp ý kiến của đoàn viên để tham gia với chuyên môn bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
          4. Công đoàn cử thành viên của mình tham gia kiểm tra, giám sát việc chấp hành luật pháp và việc thực hiện chế độ chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên.
          Điều 5. Những quy định về mối quan hệ phối hợp
          1. Chuyên môn thường xuyên cung cấp cho Công đoàn các thông tin liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của cán bộ, công chức và người lao động.
          Công đoàn có trách nhiệm tuyên truyền các chủ trương chính sách, văn bản pháp quy của Đảng và Nhà nước, cùng với chuyên môn động viên, giáo dục và tổ chức cho đoàn viên thực hiện.
          2. Công đoàn là thành viên trong Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật, Hội đồng xét duyệt lương và các Hội đồng xét duyệt những vấn đề khác có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công chức và người lao động.
          3. Chuyên môn và Công đoàn phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức phong trào thi đua trong cán bộ công chức, người lao động trong cơ quan.
          Chuyên môn đề ra mục tiêu, nội dung thi đua hàng năm; tổ chức Công đoàn có trách nhiệm tổ chức phát động thi đua, đề ra những biện pháp, phát huy mọi tiềm năng sẵn có của cán bộ, công chức và người lao động thực hiện có hiệu quả những mục tiêu mà chuyên môn đề ra, phối hợp với chuyên môn trình Hội đồng thi đua, khen thưởng những cá nhân xuất sắc.
          4. Chuyên môn và Công đoàn phối hợp giải quyết kịp thời các kiến nghị của cán bộ, công chức, người lao động  khi phát hiện ra những vi phạm chế độ, chính sách.
          5. Chuyên môn và công đoàn cùng phối hợp tạo thời gian và hỗ trợ kinh phí để tổ chức các hoạt động vào các ngày lễ lớn: 20/10; 20/11; 8/3; tết Trung thu;…
          6. Nhà trường và công đoàn hỗ trợ kinh phí trong các hoạt động du lịch, trải nghiệm tham quan học tập, …
CHƯƠNG III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
           Điều 6: Quy chế này được Chuyên môn và Công đoàn  đã được thông qua và nhất trí  100%.
          Hàng năm có bổ sung hoặc rút bỏ bớt các nội dung của quy chế cho phù hợp với tình hình đặc điểm của cơ quan.
          Điều 7: Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Công đoàn và Ban chấp hành Công đoàn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy chế này.
 
                     THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN                                        TM.BCH CÔNG ĐOÀN
                                Hiệu trưởng                                                              Chủ tịch
 
 
 
 
                         Nguyễn Văn Thủy                                                          Sư Thị Hoa

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEBSITE
LIÊN KẾT WEBSITE
  THỐNG KÊ
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay181
  • Tháng hiện tại1,392
  • Tổng lượt truy cập267,378
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây